Europese federatie van drankenhandelaars in Valencia

maandag 28 mei 2018 —

Op 18 mei werd de Algemene Vergadering van CEGROBB (de Europese koepelorganisatie voor de drankenhandel) gehouden in Valencia. Op de agenda stond onder andere de bespreking van de horecacontracten, het stimuleren van herbruikbare verpakkingen en logistieke uitdagingen voor de sector.

Inzake het stimuleren van herbruikbare verpakkingen werkt CEGROBB aan een gemeenschappelijke positie gericht naar de Europese beleidsmakers. Vandaag bestaat er een Europees kader inzake recyclage met concrete doelstellingen. Voor CEGROBB is het van belang om ook concrete doelstellingen per land te definiëren rond het gebruik van herbruikbare verpakkingen. Een conceptnota is in die zin uitgewerkt en zal worden voorgelegd aan de nationale instanties. Daarnaast zal ook in 2019 de ReUse conferentie opnieuw georganiseerd worden in Brussel en wordt bekeken om op nationaal vlak acties te lanceren die de consument moeten stimuleren om herbruikbare verpakkingen te kopen.

Een tweede belangrijk dossier betreft het Europese kader voor drankafnameovereenkomsten. Dit kader loopt af in 2022 en daarom is het van belang dat de nationale organisaties nu reeds hun huiswerk maken om de komende onderhandelingen voor te bereiden. FEBED zal hier uiteraard een eigen visie uittekenen en deze verdedigen bij de diverse spelers die betrokken partij zijn. Het is niet meer dan normaal dat een drankenhandelaar op een correcte manier wordt vergoed voor de investeringen die worden gemaakt in de horeca.

Drankenhandelaars worden tot slot in heel Europa meer en meer geconfronteerd met beperkingen inzake de toegang tot stadskernen. Deze beperkingen worden steevast genomen in het kader van verkeersveiligheid en leefbaarheid van de binnensteden, maar gaan telkens voorbij aan de realiteit van de drankenhandelaar. Deze moet in staat zijn om de binnenstad vlot te bereiken en te kunnen leveren aan de horeca, zonder daarbij het aantal bewegingen fors te verhogen omwille van tonnagebeperkingen.