FeBeD News 12 mei 2017

vrijdag 12 mei 2017 —

Gebruik van waterfilters in horecazaken

Het gebruik van waterfilters in horecazaken is genoegzaam bekend. Hierbij wordt kraantjeswater ter plaatse gefilterd via filterinstallaties die door externe firma’s geleverd worden, en vervolgens aan de klant aangeboden in mooie designflessen. Niet zelden tegen zeer hoge prijzen. Horeca uitbaters handelen te goeder trouw en worden hierbij gestuurd door argumenten van producenten van dergelijke waterfilters. We ontvangen echter signalen dat verschillende horeca uitbaters die initieel waren overgestapt op de filter systemen dit hebben stopgezet omdat er tal van kosten zijn die niet duidelijk zijn bij het begin. Het gaat dan onder meer over de kosten van onderhoud van het systeem (filters), vervanging van rubberen doppen en karaffen, kuisen van karaffen,… Als de horeca uitbater alle kosten in rekening neemt blijkt dat de overstap naar gefilterd water meestal toch niet zo voordelig was als initieel voorgespiegeld.

FEBED bekijkt in samenwerking met het Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken (VIWF) om de problematiek in kaart te brengen. U zal daartoe binnenkort een enquête ontvangen. Zowel FEBED als het VIWF willen de consument de vrije keuze laten tussen welk soort water hij of zij wil drinken en tegen welke prijs. Beide organisaties vragen wel dat er een verplichting komt voor de horeca uitbater om duidelijk aan te geven dat de klant kraantjeswater voorgeschoteld krijgt in plaats van natuurlijk mineraalwater.

Aanpassing vergunningenbeleid inzake circulatieplan Gent?

Sinds 3 april is het nieuwe Circulatieplan in Gent in werking getreden. Drankenhandelaars die leveren in de stad zien hun kosten toenemen omwille van de nieuwe routes die ze moeten nemen. Daarnaast zijn er klachten over de administratieve rompslomp die vasthangt aan de vergunningen die moeten worden aangevraagd om te mogen leveren in het gebied. Net op dat punt heeft het Gentse stadsbestuur nu ingezien dat het huidige systeem onwerkbaar is. FEBED volgt het dossier verder op en verzamelt ook alle klachten om deze dan over te maken aan het stadsbestuur. Indien u dus bepaalde zaken wil aankaarten kan u deze altijd bezorgen via info@febed.be.

Sociale onderhandelingen in paritair comité 119 en 200

De tweejaarlijkse sectoronderhandelingen zijn ondertussen terug van start gegaan. Binnen het paritair comité 119 en 200 lopen de eerste onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. FEBED wordt van de vooruitgang van de gesprekken op de hoogte gehouden via COMEOS, waar we als federatie lid van zijn. Van zodra wij meer relevante informatie hebben over de resultaten van de sectorale onderhandelingen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Als u als FEBED-lid bepaalde knelpunten wil aangeven kan u ons deze steeds bezorgen via info@febed.be.

Bereid u tijdig voor op de nieuwe Europese privacyregels

In mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. Het betreft de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze vervangt de verschillende nationale wetgevingen op het vlak van privacy.

De nieuwe regels gelden voor iedereen die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt. Dit geldt dus ook voor drankenhandelaars gezien u hoogstwaarschijnlijk over een bestand beschikt met klantengegevens, leveranciers, prospecten, personeelsgegevens… Klik HIER om te weten waarmee u rekening moet houden als drankenhandelaar.

Herinnering FEBED oproep inzake prijsafspraken tussen de grote truckproducenten

In onze vorige FEBED NEWS kondigden we aan dat grote fabrikanten zoals DAF, Volvo, Scania, MAN, Iveco, Renault en Daimler (Mercedes-Benz) in de periode 1997 tot 2011 verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Europa heeft hen daarvoor veroordeeld. Verschillende partijen en federaties in Europa gaan momenteel na hoe schadeclaims ingediend kunnen worden. FEBED overlegt momenteel met de transportfederaties met als doel om drankenhandelaars mee te kunnen aansluiten bij deze acties.

FEBED wil in eerste instantie nagaan of er bij de leden interesse is om aan deze actie deel te nemen. We vragen dan ook om ons kort via mail (info@febed.be) hiervan op de hoogte te brengen. Een aantal van de FEBED leden heeft dit ondertussen ook al gedaan. In tweede instantie zal u als mogelijke benadeelde ondernemer aankoopfacturen moeten kunnen voorleggen van trucks van de desbetreffende merken tijdens de periode waarin de verboden prijsafspraken werden gemaakt (1997-2011). We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

The Belgian Beer Company wil biertoerisme stimuleren via app

The Belgian Beer Company werkt aan een BeerTourism app  die alle info betreffende brouwerijbezoeken, speciaalbierencafés, bierrestaurants, bierfestivals en -events, biermusea... zal bundelen. Zij willen hier ook graag de drankenhandelaars in opnemen die hiervoor interesse hebben en speciale bieren aanbieden aan klanten. Het is de bedoeling de app online te hebben tegen de zomer. Deze zal beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Engels. Als er drankenhandelaars geïnteresseerd zijn om ook als speciaalzaak vermeld te worden in de app dan kan u dit melden via info@febed.be.

Volg ons op Facebook en op Twitter!