FEBED ontmoet de Belgische Brouwers

vrijdag 17 mei 2019 —

Dinsdag laatstleden (14 mei) heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Belgische Brouwers en FEBED. Twee onderwerpen werden besproken: leeggoed tarieven en de horeca contracten.

De laatste jaren kennen we een wildgroei aan leeggoed tarieven.  Op basis van een studie uitgevoerd door het VIL (Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek) in 2018, waar FEBED en de Belgische Brouwers aan meegewerkt hebben, blijkt dat er 60 verschillende combinaties (bak en fles) bestaan voor de leeggoed waarde.  Voor onze medewerkers is het onmogelijk om al die verschillende leeggoed waarden te kennen.  De aanbeveling van de studie is om voor de flessen 3 leeggoed waarden te behouden en eveneens 3 leeggoed waarden voor de bakken.

Indien om een of andere reden toch afgeweken wordt van die voorgestelde tarieven, dient de leeggoed waarde duidelijk aangebracht te worden op de bak.

Binnen de Belgische Brouwers bestaat een Commissie Verpakking waar dit voorstel zal besproken worden. FEBED heeft zijn medewerking toegezegd om dit samen met de Belgische Brouwers proberen te realiseren.

Tweede agenda punt was de horeca-contracten.  De huidige wetgeving is van kracht tot 31 mei 2022.  De EU is gestart met een consultatie-proces waarbij de mening gevraagd wordt aan de verschillende sectoren over de huidige regeling.  We vonden het nuttig om hierover van gedachten te wisselen met de Belgische Brouwers.  Zowel de Belgische Brouwers als FEBED zullen dit onderwerp eveneens  bespreken met hun Europese federaties.  Naarmate het proces vordert, zullen we hierover bijkomende informatie verschaffen.