Forum 2021

donderdag 17 december 2020 —

Zoals u weet heeft in augustus FEBED beslist het Forum dit jaar niet te laten doorgaan. Deze was eerst op 23 maart 2020 voorzien en vervolgens naar 28 september verschoven. De gezondheid van de deelnemers is voor ons het aller belangrijkste. Gezien de evolutie van de Corona besmettingen en de maatregelen die moesten genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, was het niet mogelijk een event als het onze te organiseren.

Op 28 september, de datum van het Forum, hebben we voor onze leden een virtueel event  georganiseerd.

Reeds in augustus hebben we aangekondigd  dat ons Forum ging doorgaan in maart 2021.

Gezien we momenteel nog niet weten wanneer de huidige beperkingen zullen versoepeld worden en we verwachten dat er in maart nog steeds beperkingen zullen zijn voor evenementen, heeft het Bestuursorgaan beslist heeft om het Forum niet te laten doorgaan in maart, maar te verschuiven naar oktober 2021. 

Van zodra de datum vastligt, zullen we jullie hierover informeren.