Gent voert een lage-emissiezone (LEZ) in vanaf 2020

vrijdag 22 juni 2018 —

De Gentse binnenstad is vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ), zo werd beslist door het stadsbestuur. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen het gebied binnen de stadsring (R40) dan niet meer in. Binnen die zone zullen strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden gelden.

Ga na of uw voertuig de Gentse LEZ nog binnen mag op www.lez2020.gent. Sommige voertuigen zullen de LEZ wel nog binnen mogen na betaling van een toegangstarief. De tarieven hiervoor worden in de loop van 2019 bekendgemaakt. Op de website vindt u ook een uitgebreide lijst met veel gestelde vragen. Gent voorziet ook in subsidies en premies om de aanschaf van nieuwe voertuigen te stimuleren.