Officiële cijfers tonen daling accijnsinkomsten op alcohol

vrijdag 6 juli 2018 —

De regering besliste tijdens deze legislatuur om de accijnzen te verhogen op alcoholhoudende dranken en frisdranken. Deze beslissing was volgens haar nodig in het kader van het gezondheidsbeleid en om bijkomende inkomsten te genereren. Nu blijkt officieel dat er een daling is van de accijnsinkomsten.

Op basis van cijfers die de FOD Financiën publiceerde blijkt dat de inkomsten uit accijnzen op alcohol daalden van 323 miljard euro in 2016 tot 319,5 miljard euro in 2017. Dit is een daling met 1,10%.

De accijnzen zijn gevoelige materie voor de producenten en handelaars van dranken. Zeker gezien België een zeer klein land is en de afstand tot de grote warenhuizen of drankspeciaalzaken in onze buurlanden zeer beperkt is. Het is dus eenvoudig voor de Belgische bevolking om accijnsverhogingen te compenseren met meer aankopen in de buurlanden. De omgekeerde beweging – waarbij Nederlanders, Fransen of Duitsers dranken komen aankopen in België is dan al helemaal niet interessant.

FEBED vraagt dat de overheid een evaluatie maakt van haar accijnsbeleid op dranken en daarbij rekening houdt met de concurrentiepositie van de drankenhandelaars ten opzichte van de buurlanden. Het kan niet de bedoeling zijn om ons als kleine open economie uit de markt te prijzen door de opeenvolgende accijnsverhogingen.