ReUse Conferentie 2019

vrijdag 27 september 2019 —

Tweejaarlijks wordt de ReUse conferentie georganiseerd.  Dit is een initiatief van CEGROBB (Europese federatie van Drankenhandelaars, waar FEBED lid van is) in samenwerking met Deutsche Umwelthilfe, Private Brauereien Duitsland en Reloop.

Het doel van deze conferentie is voorstellen formuleren en initiatieven ondersteunen die het gebruik van herbruikbare verpakkingen stimuleert. Niet alleen in de drankensector, maar in alle sectoren.  Zowel de primaire verpakking (de verpakking van het product zelf , zoals  de fles) als de secondaire verpakking (de bak) worden naderbij bekeken.

In zijn openingstoespraak wees Michel Haelterman, Voorzitter CEGROBB, op het bestaan van herbruikbare verpakkingen voor voedingswaren, kratten om verpakkingen van vlees-fruit en groenten te stapelen en te vervoeren. Deze alternatieven zijn beschikbaar, maar de EU moet de invoering van deze alternatieven meer ondersteunen. 

Hoe is de evolutie van herbruikbare verpakkingen?  Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de herbruikbare verpakkingen achteruit gaan.  Een wereldwijde analyse van herbruikbare verpakkingen in de biersector geeft volgend resultaat: in 20 jaar tijd is het marktaandeel van herbruikbare verpakking wereldwijd gedaald van 34 % naar 20 %.  Duitsland is het land met het meest herbruikbare verpakkingen per capita.  België is eervol tweede met 193 herbruikbare flessen per capita. Maar ook bij ons is er een negatieve trend. Over de laatste 20 jaar zijn de herbruikbare verpakkingen met 14 % gedaald, de laatste 10 jaar kennen we een daling van 5 %.

De EU zou de landen een bindend objectief kunnen opleggen voor het percentage herbruikbare verpakkingen die in een land moet verkocht worden. Een quotum per sector opleggen is beter dan een nationaal quotum, zodat geen enkel sector zich kan verstoppen en ervan uitgaan dat de andere sectoren het quotum wel zullen behalen. De landen kunnen dit nu al invoeren en hoeven niet te wachten op een EU initiatief. 

Op Europees niveau zou men een incentive moeten uitwerken om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren en de lidstaten dwingen om dit in te voeren.  Belastingvoordelen op herbruikbare verpakking zou een belangrijke stimulans kunnen zijn.  Het invoeren van een belasting op wegwerpverpakkingen is een andere mogelijkheid.  Binnen Europa zijn er ook voorstanders voor het invoeren van statiegeld op wegwerpverpakkingen.

Op het einde van de conferentie werden twee awards uitgereikt.  De ‘European Refillable Award’ wordt uitgereikt aan een organisatie die uitmuntend is in het gebruik van herbruikbare verpakkingen en die toont hoe ver je hierin kunt gaan. De tweede award is de ‘Reusable Award’. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties die een speciale inspanning geleverd hebben om herbruikbare verpakkingen te gebruiken in een activiteit waar dit nog niet gebruikelijk is.