Uw bedrijfsgegevens updaten in de KBO

vrijdag 14 juli 2017 —

Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van alle ondernemingen (zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en overheidsdiensten) gebundeld in een centrale databank, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Juiste en geactualiseerde informatie in de KBO geeft een positief imago aan de onderneming en zorgt voor een vereenvoudiging van heel wat noodzakelijke administratieve stappen. Om de gegevens gemakkelijker te updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking. Deze toepassing, My Enterprise, geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks en op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO.

U kan My Enterprise HIER raadplegen.