Aantal drankenhandelaars met personeel stijgt, aantal zonder personeel daalt

vrijdag 8 december 2017 —

Naar aanleiding van de 8e editie van de Dag van de Drankenhandelaar analyseerde FEBED cijfers van Trends Business Information over de sector. Uit de analyse blijkt dat het aantal drankenhandelaars op 10 jaar tijd met 6% is gedaald. Tegelijkertijd stellen we vast dat het aantal drankenhandelaars met personeel stijgt. Er is dus met andere woorden een duidelijke consolidatietrend bezig. Met een totale omzet van 2,2 miljard euro en een totale tewerkstelling van 2.660 voltijds equivalenten mag het belang van de sector niet onderschat worden.

Algemeen is er een daling van het aantal drankenhandelaars met 6%. Zo blijkt uit cijfers van Trends Business Information. Dit algemene cijfer verbergt wel een duidelijke evolutie. Het aantal drankenhandelaars zonder personeel daalt op tien jaar tijd met 18%. Drankenhandelaars met personeel daarentegen nemen wel in aantal toe van 432 in 2007 tot 517 vandaag. Dit is een stijging met 20%. De evolutie is met andere woorden zeer duidelijk: om een rol te kunnen blijven spelen op een markt die sterk onderhevig is aan concurrentie moet je als drankenhandelaar groeien om te kunnen professionaliseren.

Het belang van de sector mag niet onderschat worden. De sector is goed voor een omzet van 2,2 miljard euro en staat in voor een totale tewerkstelling van 2.660 voltijds equivalenten. Bovendien staan de onafhankelijke drankenhandelaars garant voor de distributie van onze rijke Belgische biercultuur en investeerden zij 45 miljoen euro in horecapanden. Het is dus belangrijk dat – ondanks de consolidatietrend – er voldoende onafhankelijke drankenhandelaars actief blijven op de markt.