Drankafnamecontracten zijn geen misbruik

vrijdag 29 juni 2018 —

Een wetsontwerp inzake economisch recht en misbruik van economische afhankelijkheid haalde recent drankafnamecontracten aan als een vorm van misbruik van economische afhankelijkheid. De wetgever sloeg hier duidelijk de bal mis en werd gewezen op het belang van drankafname-akkoorden door FEBED.

Drankafnamecontracten zijn contracten die worden afgesloten tussen een brouwerij of drankenhandelaar enerzijds en een horecazaak. Een drankafnamecontract wordt gesloten tussen beide partijen waarbij de ene partij investeert in de horecazaak en daarvoor als vergoeding een drankafnamecontract kan afsluiten teneinde de gedane investering terug te kunnen verdienen. Het is duidelijk dat de investeerder hierbij een substantieel risico loopt indien de horecazaak failliet zou gaan.

De reden waarom drankenhandelaars investeren in horecazaken (leningen, meubilair, tapinstallaties, glazen, keuken,… ) ligt in het feit dat de traditionele financiële instellingen niet geneigd zijn om kredieten te verschaffen aan de horeca omwille van het hoge risico op faillissementen. Ruim de helft van de startende horecazaken bestaat niet langer dan 5 jaar. Drankenhandelaars nemen dus de rol van kredietverschaffers op zich en lopen hier ook een risico dat enkel te verantwoorden is door een spreiding onder verschillende horecazaken.

Zonder de mogelijkheid om drankafnamecontracten te sluiten zou het economische nutteloos zijn om te investeren in een horecazaak. Je zou dan als drankenhandelaar investeren maar zonder de garantie dat er een return on investment is. Niemand gaat dat doen. Het totaal bedrag dat wordt geïnvesteerd in de horeca zal dus met andere woorden sterk teruglopen.

FEBED laat geen ruimte voor drankafnamecontracten die niet evenwichtig zijn opgesteld. Geen enkele partij heeft er belang bij om contracten af te sluiten die als een molensteen rond de nek van de ene of andere partij hangen. Daarom heeft FEBED de Gedragscode mee ondertekent, sensibiliseert FEBED haar leden over het belang van evenwichtige drankafnamecontracten, worden modelcontracten aangeboden en zetelt FEBED in de Verzoeningscommissie. De sector heeft de voorbije jaren heel wat bagger over zich gekregen ondanks het feit dat de drankenhandelaar niet liever wil dan een lange termijn relatie uitbouwen met de klanten – horecazaken.