FEBED ontmoet Horeca Wallonië

vrijdag 26 april 2019 —

Enkele weken terug hadden we het genoegen om met een FEBED delegatie een bijeenkomst te hebben met vertegenwoordigers van Horeca Wallonië. Het was een zeer vruchtbare bijeenkomst  waaruit duidelijk bleek dat we complementair zijn en de activiteiten die ontwikkeld worden ten goede komen aan de leden van beide organisaties.

Wallonië telt ongeveer 15.000 horeca zaken, waarvan 8.000 personeel tewerk stellen. Naast het lobbywerk en de belangenverdediging van zijn leden, heeft Horeca Wallonië zich toegelegd op de vorming van nieuwe en bestaande leden.   Horeca ondernemers worden geconfronteerd met een 90 tal wettelijke verplichtingen die ze dienen na te leven.  Horeca Wallonië wil hun leden hierbij ondersteunen en ze hebben een begeleiding per segment uitgewerkt.

Zo worden jaarlijks een 1.000 tal personen opgeleid in voedselveiligheid.  Er zijn modules ontwikkeld rond allergenen, brandveiligheid, risico analyses en het opmaken van jaarplannen om niet conformiteiten weg te werken.

Veel inspanningen worden geleverd in de opleiding en begeleiding van startende horeca ondernemers.  Deze opleiding wil hen begeleiden bij de uitwerking van hun project waarbij ook mensen uit de sector betrokken zijn en met een kritisch oog het project bekijken en de starter wijst op de aandachtspunten en de valkuilen. Samen wordt een actieplan uitgewerkt om van het concept een succesverhaal te maken.

Vijf opleidingen van 4 hr. zijn beschikbaar:

  • Voorbereiding en financiering van het project.   In deze module wordt onderzocht welke infrastructuur nodig is voor het project. De opmaak van een commercieel- en financieel plan wordt toegelicht.
  • Regelgeving. Over welke vergunningen moet je beschikken, welke administratieve stappen moet je zetten om een zaak te starten en om personeel in dienst te nemen.
  • Commerciële praktijken.  Hier komt de handelshuur, de afname-akkoorden en de Gedragscode  aan bod.
  • Voedselveiligheid en financiële haalbaarheid.  De berekening van de marges en de rentabiliteit wordt hier besproken.  Ook de algemene hygiëne, FAVV regelgeving en voedselveiligheid zijn een belangrijk onderdeel.
  • BSB en drankenkennis.

Naast deze klassikale opleiding in kleine groepen, kan op vraag van de deelnemer ook een individuele begeleiding opgestart worden.

Als drankenhandelaar hebben we er alle belang bij dat onze klanten hun zaak op een professionele manier uitbaten.  Horeca Wallonië is bereid om met jullie samen te werken en bijvoorbeeld een info-sessie te organiseren voor uw klanten. 

Je kan in contact komen met Horeca Wallonië op het nummer 081/72.18.88 of via info@horecawallonie.be