FEBED vraagt uniform tarief voor leeggoed

maandag 11 december 2017 —

Er is de laatste jaren een explosie te merken in het aanbod aan dranken. En dit in alle productgroepen. Deze sterke toename van het aanbod zorgt ook voor bijkomende kosten bij de afhandeling van alle leeggoed dat er mee gepaard gaat. FEBED, de Federatie van Belgische Drankenhandelaars, voerde daarom een enquête uit bij 129 drankenhandelaars in België. Daaruit blijkt dat de kosten voor drankenhandelaars gemiddeld met 7% op jaarbasis toenemen. Twee derde van de handelaars heeft de voorbije jaren extra personeel in dienst genomen om alle leeggoed verwerkt te krijgen.

De toename in nieuwe dranken is een fenomeen dat de laatste jaren sterk toeneemt. Zowat iedere dag komt er een nieuw bier bij. De waters worden aangeboden in een veelheid aan smaken en frisdranken komen in allerhande variëteiten op de markt. Producenten komen het hele jaar door met nieuwe producten. “Geregeld krijgen we verzuchtingen van leden binnen die aangeven dat het zo niet verder kan”, zegt Gilles Vandorpe, directeur van FEBED. Het gaat niet zozeer over de toename van het volume met een veelheid aan flessen die er bij komen, maar vooral om de administratieve afhandeling die er mee gepaard gaat."

Elke producent is in principe vrij om een eigen leeggaoedtarief te bepalen en dat maakt het voor veel drankenhandelaars moeilijk om nog te kunnen volgen. 1 uniform tarief op bakken en flessen zou een groot verschil maken voor de handelaars. Ook de consumenten en uitbaters van horecazaken zouden zorgvuldiger moeten omspringen met hun leeggoed. 97% van de drankenhandelaars krijgt geregeld bakken binnen met verkeerde flessen in. Als de drankenhandelaar die zo terugstuurt naar de producent ontvangt de handelaar een boete. FEBED is vragende partij om een wettelijk initiatief dat een werkbare regeling uitwerkt zowel voor de producenten als de handelaars.