Hervorming vennootschapsrecht: ook voor jou van belang?

vrijdag 22 februari 2019 —

Minister van Justitie Koen Geens is vastberaden om het vennootschapsrecht in België grondig te hertekenen. Zijn doel? De veelheid aan regels die het leven van een vennootschap beheersen eenvoudiger, flexibeler en moderner maken. Maar steekt de val van de regering hier geen stokje voor?

Sinds 21 december 2018 is onze federale regering er één van lopende zaken. Dit weerhoudt minister Koen Geens er niet van om zijn plannen omtrent de hervorming van het vennootschapsrecht door te zetten. In zijn wekelijkse nieuwsbrief viel deze week te lezen dat de stemming over de wet binnenkort opnieuw op de agenda van het parlement komt.

Wanneer is de inwerkingtreding dan voorzien?

Keurt het parlement het huidige wetsvoorstel goed, dan valt iedereen die vanaf 1 mei 2019 een vennootschap wil oprichten, onder de regels van de nieuwe wet.

Voorbeeld: Wie vandaag een bvba opricht, moet rekening houden met het wettelijke minimumkapitaal van 18.550 euro. In de hervormde bv (nieuwe naam voor bvba) legt de wet geen verplicht minimumkapitaal meer op. Het is aan de oprichters om ervoor te zorgen dat er een toereikend startvermogen is. Hoeveel dit minimaal moet zijn, is niet meer wettelijk bepaald.

Voor bestaande vennootschappen wordt het startschot pas op 1 januari 2020 gegeven. Vanaf die datum krijgen ze nog 4 jaar de tijd om de statuten aan te passen of zich om te vormen als blijkt dat de vennootschapsvorm die opgericht werd niet meer bestaat. Bestaande vennootschappen die na 1 januari 2024 nog steeds niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet.

Eén van de grootste hervormingen is de drastische vermindering van het aantal vennootschapsvormen. Het kan dus best zijn dat je op vandaag een vennootschapsvorm hebt, die binnenkort niet meer zal bestaan.

Of deze hervorming er ook effectief komt, weten we pas zeker nadat het voorstel tot hervorming effectief wet is geworden. We houden jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop.

Bron: Liantis