Keynote speech Jean-François van Boxmeer

vrijdag 23 maart 2018 —

Jean-François van Boxmeer had het over de toekomst van de sector en de trends waar iedereen rekening mee moet houden. 70% van wat rondom ons gebeurt kan je niet beïnvloeden (de economie, maatschappelijke trends,…), maar het is wel essentieel om die 70% goed te kunnen lezen. 30% is waar je wel zelf een verschil kan maken.

Van Boxmeer wees op 3 grote trends in de sector. De eerste trend is e-commerce. Hoewel e-commerce volgens van Boxmeer de business niet fundamenteel zal veranderen – het volume van het product maakt dat zeer moeilijk – is het wel belangrijk om als drankenhandelaar en als producent mee in te spelen op de mogelijkheden die e-commerce en andere digitale toepassingen bieden. De klant verwacht dat. Diegene die het e-commerce fenomeen succesvol in hun bedrijf integreren zullen de winnaars van morgen zijn. Een tweede grote trend is de opkomst van de craft beers. De toetredingsbarrières op de markt zijn ondertussen zo fel verlaagd dat er een grote groei is in craft bieren. Dat maakt dat het gamma sterk uitbreid. Het voordeel van de craft beers is wel dat de consument weer aandacht heeft voor het product bier. De laatste trend betreft een verantwoord alcoholgebruik. Van Boxmeer wees op de verantwoordelijkheid van producenten in deze en gaf aan dat er beter veel mensen zijn die een beetje drinken dan heel weinig mensen die meer gaan drinken. Daarom is het belangrijk dat een producent hier op in speelt in bijvoorbeeld de publiciteit die wordt gevoerd.

Wat de eigen handelsactiviteiten van Heineken betreft, had van Boxmeer het onder meer over het feit dat Heineken in Nederland de eigen drankenhandel heeft overgelaten aan Sligro. Dat was in eerste instantie een efficiëntie-oefening. Maar de situatie is zeer verschillend van land tot land. In Frankrijk werd in 1987 France Boissons gekocht en op die manier werd Heineken er de grootste distributeur. Hetzelfde geldt voor Italië, zij het op een kleinere schaal. Af en toe concurreert de producent dus rechtstreeks met de onafhankelijke groothandelaars en dat levert uiteraard spanningen op. Maar soms gaat men er ook weer uit zoals in Polen.

De rol van de tussenhandel in de horeca wordt nogal eens vaak onderschat. Want wat de groothandel biedt is een hele reeks aan services. Niet alleen logistiek, maar ook financiële services, zoals het investeren in cafés. Bovendien is het belangrijk dat bier ook vers is. First in, first out met andere woorden. Dat is trouwens bij Amazon niet altijd zo eenvoudig.

Het is ook belangrijk dat de horecasector gezond blijft. Hoe kan een drankenhandelaar een horecaondernemer helpen om een betere horecaondernemer te zijn? Het debat moet dan verder gaan dan de kortingen die worden gegeven want dan gaat het over een beperkt aantal euro’s. Maar het moet er net om gaan om duizenden extra euro’s omzet te genereren. De echte vraag is dan hoe je dit als drankenhandelaar kan bevorderen. Van Boxmeer wees op het belang van horecaopleidingen en investeringen in de moderne technologie om de business makkelijker te laten verlopen.

Tot slot had van Boxmeer het ook kort over de consolidatie op de markt. Consolidatie is een feit. Het is onduidelijk hoe snel het zal gebeuren, maar het is er. Het enige wat zeker is, is dat er een constante verandering is. Daardoor zullen steeds nieuwe stappen gezet moeten worden om relevant te blijven.