Naar een erkenning voor "Saison belge"

vrijdag 22 november 2019 —

Geen authentieke Belgische bierstijl die zo onderuit wordt gehaald dan de dorstlessende en droogbitterige saison. Een twintigtal gepassioneerde saison-brouwers wil komaf maken met de wildgroei aan saison-bieren en streeft naar een erkenning van de Saison belge.

De saison, oorspronkelijk een typisch hoevebier uit de regio's Henegouwen en Waals-Brabant, was zo goed als verdwenen. Dankzij export naar de Verenigde Staten waar de bierstijl wordt beschouwd als het summum van "craftmanship" staan deze licht alcoholische en droogbittere bieren opnieuw in de belangtelling. Pionierswerk van brouwerijen zoals Dupont en Brasserie à Vapeur is daarin niet vreemd.

De laatste jaren is saison wellicht het meest voorgestelde nieuwe bier op de markt en draagt haast elk amberkleurig, bitterig en dorstlessend bier de titel "saison". Die trend ontging het twintigtal, overwegend Waalse, brouwers van authentieke saison niet.

Naar het voorbeeld van de lambiekbrouwers verenigde zij zich om de toekomst van "hun" bierstijl veilig te stellen. Daartoe werden heel wat paramaters vergeleken en werden criteria opgesteld waaraan onder andere ingrediënten, kleur, zuurtegraad, bitterheid, densiteit, vergistingsgraad en koolzuurgasgehalte moeten beantwoorden. Extreme en excentrieke aroma's en smaken waarmee sommigen zich positioneren als saison werden buiten beschouwing gelaten omdat saison nog steeds kan bogen op een authentiek karakter. Het gevolg daarvan was dat enkele brouwerijen hun receptuur aanpasten, andere haakten af omdat zij de criteria te strak vonden.

Maar saison was al wereldwijd een generieke naam geworden, en bescherming daarvan problematiek wordt. Brouwers hebben er daarom voor gekozen om te gaan voor erkenning aan de saison belge op basis van een stevig lastenboek met eenduidige en duidelijk onderbouwde criteria. Die erkenning zou er binnen een paar jaar moeten zijn.

Bron: Café Bistro