Spadel roept op tot een grote mobilisatie voor een betere inzameling en recyclage van drankverpakkingen in België

vrijdag 27 september 2019 —

Als pionier in duurzame ontwikkeling in de Benelux en marktleider in natuurlijk mineraalwater, trekt de groep Spadel aan de alarmbel rond de inzameling en recyclage van drankverpakkingen in België. Als er niets verandert, dan is de drankensector niet in staat de Europese doelstellingen inzake recyclage van plastic wegwerpflessen en de integratie van gerecycleerde materialen te halen. Spadel roept dan ook alle betrokken actoren op zo snel mogelijk rond de tafel te zitten om nieuwe oplossingen aan te brengen en zo aanzienlijk meer én degelijker in te zamelen en te recycleren.

Om de natuurlijke bronnen van onze planeet te beschermen en zo de strijd aan te gaan met de klimaatopwarming speelt het bevorderen van de circulaire economie een sleutelrol. Daarom lanceerde Spadel haar programma 'Source of Change', waarmee de groep zich engageert om tegen 2025 100% van al haar verpakkingen te recycleren en haar verpakkingen te produceren met 100% hergebruikte of gerecycleerde materialen. Spadel verbindt zich er ook toe zwerfafval efficiënter aan te pakken en partnerschappen aan te gaan om het sorteerproces nog te optimaliseren en zo de kwaliteit van het gerecycleerd materiaal verder te verbeteren.
België beschikt al jaren over een adequaat systeem voor het sorteren en recycleren van huishoudelijk afval. Maar vandaag moeten we erkennen dat dit systeem op een aantal grenzen stuit. In het huidige systeem kunnen drankverpakkingen efficiënt thuis worden opgehaald, maar buitenshuis inzamelen is heel wat minder evident. Bovendien kan er geen optimale sortering van de verpakkingen worden gegarandeerd volgens het 'bottle-to-bottle'-principe dat elke fabrikant toelaat de flessen die hij op de markt heeft gebracht ook daadwerkelijk te recupereren. Dit 'bottle-to-bottle'-sorteren is cruciaal om hoogwaardige gerecycleerd plastic (rPET) én een zuiver product te garanderen. Gezien dat momenteel niet lukt, is Spadel niet in de mogelijkheid gerecycleerd verpakkingsmateriaal in de nieuwe verpakkingen te verwerken.

"Zoals iedereen weet, dringt de tijd voor onze planeet", benadrukt Bart Peeters, Country Director voor Spadel Benelux. "Om snel iets in beweging te zetten, doen wij dan ook een oproep om een zo breed mogelijk overleg op te starten, zodat we samen naar doeltreffende oplossingen kunnen zoeken om het inzamelingspercentage op te trekken en de kwaliteit van het gerecycleerde materiaal en het hergebruiken van verpakkingen te verbeteren. Wat ons betreft kan dit alleen met een totaal nieuwe aanpak. Maar deze aanpak heeft pas kans op slagen als alle spelers – producenten en verdelers, instellingen voor afvalophaling en -recyclage, politici,
verenigingen en burgers – de handen in elkaar slaan en samen gaan nadenken over het beste antwoord op deze enorme uitdaging."
In welke richting moeten we de antwoorden gaan zoeken? Voorbeelden van oplossingen die een sprong vooruit kunnen betekenen in het ophalen en recycleren van verpakkingen in het algemeen zijn de invoering van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen, een netwerk van machines die een retourpremie geven voor blikjes en PET-flessen of een 'bottle-to-bottle'-inzamelings- en recyclagesysteem, naar het succesvolle voorbeeld van Oostenrijk.