Vergadering directie comité sectoren bij UNIZO

vrijdag 14 juni 2019 —

FEBED maakt deel uit van het directie comité sectoren van UNIZO dat trimestrieel samenkomt. Op de vergadering van 7 juni kwamen o.a. volgende onderwerpen aan bod.

Samen met de andere werkgeversorganisaties is UNIZO ontvangen geweest door de informateurs Reynders en Van de Lanotte en samen hebben ze volgende standpunten verdedigd:

 1. Bestaande hervormingen die het economisch draagvlak versterkt hebben (loonnormwet, verlaging vennootschapsbelasting, verlaging werkgeversbijdragen, wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar, flexijobs, ….) mogen door de nieuwe regering niet teruggedraaid worden.
 2. De economie dient in de komende legislatuur verder versterkt te worden door het verderzetten van de hervormingen.
 3. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad richting 75 %. Meer mensen aan de slag staat gelijk met een hogere koopkracht en betere pensioenen op termijn. Om dit te realiseren, dringen volgende maatregelen zich op:
  • De loonnormwet moet verder correct toegepast worden. Reële loonstijgingen moeten hand in hand blijven gaan met de vrijwaring van de competitiviteit en is een verdere verlaging van de patronale bijdragen aangewezen.
  • Een meer activerend systeem van werkloosheidsuitkeringen.
  • Het meer lonend maken van werken en ondernemen via een eenvoudiger en lagere (para)fiscaliteit.
 4. Afsluiten van een sociaal contract tussen de regering en de sociale partners zodat de sociale akkoorden uitgevoerd worden zoals afgesproken en de regering niet enkel de punten aanvaardt ze goed vindt.
 5. Een nationaal energiepact af te sluiten tijdens het eerste jaar van de legislatuur met een evenwicht tussen bevoorradingszekerheid, betaalbare energie en respect voor de genomen engagementen op vlak van klimaat.
 6. De overheid dient nodige budgettaire ruimte te voorzien voor investeringen.  Hiervoor is een diepgaande oefening nodig om de overheidsmiddelen efficiënter aan te wenden.
 7. Administratieve vereenvoudiging.

Het sociaal overleg i.v.m. de minimum lonen zou begin deze zomer moeten afgerond zijn.

UNIZO is deze week ook gestart met een campagne ‘Winkelhier. Koop bewust. Bij ondernemers van hier.’

Met de campagne wil UNIZO zelfstandige ondernemers ondersteunen door hun troeven en meerwaarde in de verf te zetten, en door consumenten bewust te maken van het belang van lokaal kopen.

Wil je zelf ook promotie maken voor Winkelhier? Dat kan! Op www.winkelhier.be  kun je campagnemateriaal aanvragen om zowel in je fysieke winkel als via je online kanalen aan iedereen te tonen dat jij een rasechte Winkelhier bent.

www.unizo.be